Künstler

Arthur Aeschbacher Galerie Maulberger

Arthur Aeschbacher

_Hans Bischoffshausen Galerie Maulberger

H. Bischoffshausen

Peter Bruening Galerie Maulberger

Peter Brüning

Carl Buchheister Galerie Maulberger

Carl Buchheister

Croissant Michael Galerie Maulberger

Michael Croissant

Piero Dorazio Galerie Maulberger

Piero Dorazio

Adolf Richard Fleischmann Galerie Maulberger

Adolf Richard Fleischmann

Raimund Girke Galerie Maulberger

Raimund Girke

Hermann Goepfert Galerie Maulberger

Hermann Goepfert

Gotthard Graubner Galerie Maulberger

Gotthard Graubner

Gerhard Hoehme Galerie Maulberger

Gerhard Hoehme

Oskar Holweck Galerie Maulberger

Oskar Holweck

Heinz Mack Galerie Maulberger

Heinz Mack

Turi Simeti Galerie Maulberger

Turi Simeti

Walter Stoehrer Galerie Maulberger

Walter Stöhrer

Guenther Uecker Galerie Maulberger

Günther Uecker