Künstler

Bernard Aubertin Galerie Maulberger

Bernard Aubertin

_Hans Bischoffshausen Galerie Maulberger

H. Bischoffshausen

Peter Bruening Galerie Maulberger

Peter Brüning

Carl Buchheister Galerie Maulberger

Carl Buchheister

Croissant Michael Galerie Maulberger

Michael Croissant

Karl Fred Dahmen Galerie Maulberger

Karl Fred Dahmen

Piero Dorazio Galerie Maulberger

Piero Dorazio

Rupprecht Geiger Galerie Maulberger

Rupprecht Geiger

Raimund Girke Galerie Maulberger

Raimund Girke

Hermann Goepfert Galerie Maulberger

Hermann Goepfert

Karl Otto Goetz Galerie Maulberger

Karl Otto Götz

Gotthard Graubner Galerie Maulberger

Gotthard Graubner

Gerhard Hoehme Galerie Maulberger

Gerhard Hoehme

Oskar Holweck Galerie Maulberger

Oskar Holweck

Heinz Kreutz Galerie Maulberger

Heinz Kreutz

Heinz Mack Galerie Maulberger

Heinz Mack

Otto Piene Galerie Maulberger

Otto Piene

Turi Simeti Galerie Maulberger

Turi Simeti

Walter Stoehrer Galerie Maulberger

Walter Stöhrer

Guenther Uecker Galerie Maulberger

Günther Uecker

Herbert Zangs